piątek, 25 stycznia 2019

WINA NIEMIECKIE - JAK CZYTAĆ ETYKIETY...

Etykieta ukazuje to, co znajduje się w butelce. Niekiedy informacje dotyczące wina znajdują się także na etykiecie umieszczonej z tyłu butelki. Zawierają one istotne dane i dlatego nie powinny wprowadzać w błąd. Przepisy prawne dotyczące znakowania win regulują kwestię, jakie informacje i w jakiej formie mogą i muszą znajdować się na etykiecie.


Informacje muszą znajdować się na każdej etykiecie! Należą do nich oznaczenie klasy jakości (wino niemieckie, wino regionalne, wino jakościowe lub wino z wyróżnikiem) oraz w razie potrzeby kategoria wyróżnika (Kabinett, Spätlese itd.), dane dotyczące zawartości alkoholu (w % obj.) oraz pojemność butelki. W przypadku win jakościowych i z wyróżnikiem musi być także wymieniony Urzędowy Numer Badania. W przypadku win jakościowych lub z wyróżnikiem oraz sektów (win musujących) produkowanych w określonych regionach winiarskich należy wskazać region produkcyjny – a w przypadku win regionalnych obszar, z którego pochodzi trunek. Ponadto musi być wymieniona nazwa rozlewni wina. Od roku 2005 na etykiecie musi także znajdować się informacja dotycząca zawartości siarczanów.

Więcej informacji znajdziecie na exumag.com  

czwartek, 10 stycznia 2019

W cieniu Tokaju – Tokajský výber …

Mówisz Tokaj – myślisz Węgry! W świadomości miłośników win utarło się, iż słodkie wina Tokaj pochodzą z Węgier, a konkretnie z regionu Tokaj-hegyaljai. I trudno się z tym nie zgodzić. Jednakże, mało kto wie, że jest jeszcze jeden kraj produkujący ten „słodki nektar”, jakim jest Słowacja.


Historia uprawy winorośli w tokajskim regionie sięga blisko tysiąca lat, a początki produkcji słodkich aszú datuje się na połowę XVI wieku. Sam region został ukonstytuowany w 1737 roku i znajdował się w ówczesnym Królestwie Węgierskim. Wielka zmiana nastąpiła w dniu 4 czerwca 1920 roku, kiedy to państwa Ententy (Wielką Brytania, Francja i Rosja) zmusiły delegację węgierską do podpisania traktatu (w Trianon), na mocy którego tzw. Wielkie Węgry utraciły dwie trzecie terytorium, tracąc między innymi część Tokaju, który otrzymała Czechosłowacja. Kolejne karty historii „wydzierały” sobie nawzajem ten 910 hektarowy teren, który ostatecznie od 1993 roku, jest częścią Słowacji.
 
O słowackim regionie Tokaj oraz o Tokajským výberze, przeczytacie na exumag.com